LM Immigration ServicesJuridisch advies

LM Immigration Services is gespecialiseerd in het migratierecht, ook wel vreemdelingenrecht genoemd. Wij houden ons vooral bezig met het aanvragen van verblijfsvergunningen. In de wereld van het migratierecht komt er echter vaak meer bij kijken dan alleen een verblijfsvergunning. Zo kunnen er problemen met werk ontstaan als de werkgever niet op de hoogte is van de wet- en regelgeving, kan er een ouderschapsplan nodig zijn voor verblijf bij een minderjarig kind, of zijn er vragen op andere leefgebieden.

 

Rechtsgebieden

LM Immigration Services heeft een breed scala aan kennis in huis, waardoor wij u ook kunnen helpen in zaken die buiten het vreemdelingenrecht liggen. Denk hierbij aan arbeidsrecht, personen- en familierecht, huurrecht en bestuursrecht. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Beslissing te laat

Heeft u al een verblijfsvergunning of verlenging aangevraagd en is de IND te laat met beslissen? Dan kunnen wij u helpen met het versturen van een ingebrekestelling. Neemt de IND de beslissing alsnog niet op tijd, dan kunnen wij bij de rechtbank een beroep niet-tijdig beslissen instellen. In beide gevallen is de IND een dwangsom verschuldigd, dit houdt in dat zij u geld moeten betalen voor elke dag dat de beslissing uitblijft.

Nederlandse nationaliteit

Bent u al enkele jaren in Nederland met een geldige verblijfsvergunning en wilt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen? Ook dan kunt u bij ons terecht. Wij helpen u graag met de voorbereidingen voor de naturalisatie of optie aanvraag.

U kunt bij ons onder andere terecht voor de volgende zaken:
– Ingebrekestelling bij niet-tijdig beslissen
– Beroep niet-tijdig beslissen
– Adviesgesprek naturalisatie
– Ouderschapsplan ten behoeve van verblijf
– Overig juridisch advies