LM Immigration ServicesKort verblijf

Wilt u voor maximaal 90 dagen naar Nederland of het Schengengebied komen? Dan heeft u een visum kort verblijf nodig. Wij helpen u graag met de voorbereiding van de aanvraag, of het indienen van bezwaar bij een eventuele afwijzing.

Visum kort verblijf

Het visum kort verblijf wordt vaak een vakantievisum, toeristenvisum of Schengenvisum genoemd. Schengenvisum wordt vaak gebruikt omdat het visum toegang geeft tot 26 landen die samen het Schengengebied vormen (België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Ijsland, Zweden en Zwitserland).

Een visum kort verblijf kan om verschillende redenen worden aangevraagd. Het visum kan bedoeld zijn voor een vakantie, maar ook voor familiebezoek of een zakenreis. Voor alle reisdoelen zijn een aantal gemeenschappelijke voorwaarden van toepassing. Per reisdoel zijn er daarnaast specifieke documenten nodig voor de aanvraag.

Voorwaarden

Om een visum kort verblijf te krijgen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U moet een geldig paspoort hebben
  • U moet voldoende inkomen hebben (of een garantsteller in Nederland)
  • U moet een medische reisverzekering afsluiten
  • U moet kunnen bewijzen dat u terugkeert naar uw land van herkomst

U moet met geldige documenten kunnen aantonen dat u aan deze voorwaarden voldoet. Verder heeft u onder andere de volgende documenten nodig:

  • Bewijs van het reisdoel (vakantie, familiebezoek, zakenreis)
  • Bewijs van reizen (reservering voor een retourticket)
  • Garantstelling en/of logiesverstrekking (indien van toepassing)
  • Pasfoto

Per reisdoel en per situatie zijn er nog een aantal aanvullende documenten die nodig zijn voor de aanvraag.

Aanvraag

De aanvraag voor het visum kort verblijf moet minimaal 15 dagen voor het begin van de reis worden ingediend. Op zijn vroegst kan de aanvraag 6 maanden voor de reis gedaan worden. Wij adviseren u om de aanvraag ruim voor de reisdatum in te dienen.

De aanvraag moet gedaan worden in het land van herkomst of het land waar u verblijft met een geldige verblijfsvergunning. De aanvraag van het visum kort verblijf wordt gedaan bij de Nederlandse vertegenwoordiging in dit land. Soms is dit een ambassade of consulaat, maar veel landen hebben deze dienst uitbesteed aan VFS Global.

Toewijzing

Krijgt u een positieve beslissing op uw aanvraag voor een visum kort verblijf? Dan kunt u in de meeste gevallen een afspraak maken om uw paspoort met daarin het visum op te halen bij de vertegenwoordiging waar u de aanvraag heeft ingediend. De precieze werkwijze verschilt per land.

Het visum kort verblijf wordt voor maximaal 90 dagen toegewezen. In totaal mag u maximaal 90 dagen per 180 dagen in het Schengengebied verblijven. U kunt met de Schengenvisa calculator van de Europese Commisie berekenen hoeveel dagen er nog over zijn in uw situatie.

Afwijzing

Heeft u een afwijzing gekregen? Vaak heeft dit te maken met het zogenaamde vestigingsgevaar. Dit houdt in dat er wordt gedacht dat er een grote kans is dat u niet terugkeert naar uw eigen land voordat het visum afloopt. Andere veel voorkomende afwijzingsgronden zijn het niet hebben van voldoende middelen en het niet duidelijk hebben aangetoond van het reisdoel.

De reden van afwijzing wordt vaak niet duidelijk omschreven in de brief die u krijgt. Wij helpen u graag uit te zoeken waarom het visum in uw situatie is afgewezen en gaan vervolgens voor u in bezwaar. In het bezwaar leggen wij aan de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) uit waarom u wél aan de voorwaarden voldoet en tonen wij dit aan met de benodigde documenten. Zo vergroot u uw kansen om alsnog een visum kort verblijf te krijgen en bij een volgende aanvraag niet te worden afgewezen.

Neem voor hulp bij de aanvraag van een visum kort verblijf of het indien van bezwaar contact op met LM Immigration Services. Wij bieden u de juiste juridische begeleiding om te zorgen voor een positieve uitkomst.