LM Immigration ServicesPrivacy Statement

LM Immigration Services is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze gegevens zijn:
LM Immigration Services
Postbus 412
6710 BK Ede
info@lmimmigrations.nl
06-86465419

LM Immigration Services draagt zorg voor vertrouwelijke behandeling van persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen.

Uw persoonsgegevens worden verzameld vanaf het moment dat u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld als u het contactformulier invult, ons een e-mail of Whatsapp bericht stuurt, of een telefonische afspraak maakt.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Juridische dienstverlening
– Advisering, bemiddeling en verwijzing
– Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
– Aanmaken en innen van facturen
– Voeren van juridische procedures
– Aanmaken van juridische documenten

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens als u deze aan ons verstrekt:
– Naam
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Geslacht

Daarnaast verzamelen wij overige persoonsgegevens die zijn verwerkt in de documenten die u aan ons verstrekt ten behoeve van de juridische dienstverlening. Bijzondere persoonsgegevens verzamelen wij alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitoefening van onze dienstverlening, u toestemming voor de verzameling verleent of dit verplicht is op grond van de wet- en regelgeving.

Uw gegevens worden vijf jaar bewaard na afronding van de dienstverlening. Heeft u hier bezwaar tegen, dan heeft u ten alle tijden het recht om ons te verzoeken de gegevens te verwijderen. Dit verzoek kunt u richten aan info@lmimmigrations.nl.

LM Immigration Services deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere jurist of een advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van LM Immigration Services, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan LM Immigration Services persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

De website van LM Immigration Services maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van LM Immigration Services geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacystatement kunt u contact opnemen met info@lmimmigrations.nl.